Presse

Fotografering på Glostrup Festival

Hvis du er professionel fotograf og ønsker at fotografere artisterne, skal du have en presseakkreditering. Du ansøger om presseakkreditering ved at sende en mail med nedenstående oplysninger til kultur@glostrup.dk

 1. Navn
 2. Telefonnummer
 3. E-mail
 4. Hvilket medie skriver du for. Hvis du er freelancefotograf, skal du angive, hvilke medier du har en aftale med
 5. Hvad skal du bruge billederne til.

Glostrup Festival forbeholder sig ret til at afvise akkrediteringer. Glostrup Festival kan også anmode om yderligere information fra den ansøgende, for at sikre sig at mediet er relevant.

Du skal være opmærksom på følgende regler:

 • Der må ikke laves audiovisuelle optagelser
 • Der er ikke adgang til at fotografere backstage, med mindre det er aftalt med de pågældende artister/agenter
 • Der er ingen adgang til scenen, med mindre det er aftalt med artister/agenter
 • Der må kun fotograferes i de tre første numre fra hver artist, med mindre andet er aftalt med artisten
 • Der må kun fotograferes fra det dertil indrettede område foran scenen – samt naturligvis fra publikumsområdet
 • Pressekort skal medbringes og fremvises ved adgang til presseområdet. Pressekortet giver ikke adgang backstage. Er der indgået en aftale med artister om backstagefotografering, skal det oplyses ved ansøgning. Så vil du få udleveret et backstagearmbånd.

Hvis disse regler ikke overholdes, kan arrangørerne inddrage din akkreditering og udvise dig fra festivalområdet.

Vi håber, du har forståelse for disse regler, som er udarbejdet for at give alle en god oplevelse ved Glostrup Festival.

Pressen ønskes hjertelig velkommen – vi glæder os til at se jer og håber, I får en fantastisk dag på Glostrup Festival.

Ved tvivlsspørgsmål kan festivalkontoret kontaktes på kultur@glostrup.dk

ALT EFTER CORONASITUATIONEN PÅ TIDSPUNKTET FOR AFVIKLING KAN DER FOREKOMME ÆNDRINGER TIL DE OVENSTÅENDE RAMMER.