Andre muligheder for deltagelse

Forplejning til crew

Levering af sandwich eller andet til de frivillige, der sørger for, at festivalen kan foregå. Leveringsomfanget er ca. 40 kuverter.

Forplejning til backstage

Forplejning til artister iht. deres riders. Vi aftaler nærmere, hvad en buffet kan indeholde. Derudover kan der være særlige ønsker eller krav fra artisterne.

Logo på flyer og plakater

Virksomhedens logo sættes i bunden af flyer i str. M65, som uddeles i lokalområdet. Oplag ca. 4000.
Logoet sættes på abribusplakater 9 steder i bybilledet i Glostrup bl.a. på Hovedvejen
Logoet sættes på et antal mindre plakater som ophænges i kulturinstitutioner, idrætsanlæg, rådhus mv.
Sponsor leverer logo senest 29. april 2022 til kultur@glostrup.dk
Pris: 2000,- kr.

Salgsbod

Pris: 720,- kr. (iht. Glostrup Kommunes dagstakst for mobilt stade 4×6 m.)

Kontakt kultur@glostrup.dk, hvis du vil være sponsor.